Who Caries! Over zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken 12-10-2015

De gemeentelijke overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger en vrijwilligersorganisaties als het gaat om zorg en welzijn van Haagse burgers. Ook van kerken en kerkelijke projecten verwacht zij dat zij hun steentje bijdragen om de zelfredzaamheid en eigen kracht van Haagse burgers te versterken.

De centrale vraag is waar liggen kansen, maar ook waar zijn er grenzen ten aanzien van de verwachtingen die de gemeentelijke overheid van ons heeft.

Deskundigen praten ons bij over 6 belangrijke onderwerpen op maandagavond 16 november. Deelnemers brengen in waar er mogelijk verbindingen liggen tussen kerken/kerkelijke projecten en zorg/maatschappelijke dienstverlening op wijkniveau. Deze bijeenkomst is tot stand gekomen door samenwerking van Diaconie Den Haag, Mara en STEK.

De avond is bedoeld voor vrijwilligers, diakenen, predikanten, hulpverleners, medewerkers wijkzorgteams, beleidsbepalers, diaconaal (opbouw)werkers, maatschappelijk activeringswerkers.

Download hier het volledige programma. Flyer ‘Who cares!’- A4

< Terug naar nieuwsoverzicht