Persbericht lancering campagne ‘Wat wordt joúw verhaal?’ 03-02-2015

Den Haag, 3 februari 2015 –  Door de decentralisatie van zorgtaken sinds begin 2015 nemen de verantwoordelijkheden voor gemeenten in Nederland toe. Het takenpakket dat op lokaal niveau moet worden uitgevoerd groeit flink. Hierdoor doen gemeenten een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van haar inwoners en wordt het belang van vrijwilligerswerk voor kwetsbare groepen in de samenleving onderstreept. Binnen de gemeente Den Haag nemen zestien lokale vrijwilligersorganisaties het voortouw. Ze spelen in op de ontwikkelingen en treden gezamenlijk actief naar buiten via het Platform Zorgvrijwilligers. Met de campagne ‘Wat wordt joúw verhaal?’ die vandaag van start gaat vraagt het platform aandacht voor een bijzondere tak binnen het brede aanbod van vrijwilligerswerk: zorgvrijwilligers in de informele zorg. Het platform verschaft heldere informatie en benadert potentiële vrijwilligers proactief met als doel meer vrijwilligers aan zich te binden.

Zorgvrijwilligers in de informele zorg
Bij informele zorg wordt gekeken wat familie, vrienden, buren, mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen betekenen voor iemand die tijdelijk ondersteuning nodig heeft. Het gaat om mensen die vrijwillig zorg verlenen aan een ander. De vakterm ‘zorgvrijwilliger’ kan verwarring opwekken en potentiële vrijwilligers afschrikken. De associatie wordt gelegd met het letterlijk verzorgen van een persoon, terwijl dit geheel niet rijmt met de activiteiten van een zorgvrijwilliger. Als zorgvrijwilliger geef je mensen een steuntje in de rug, door er ‘gewoon’ voor iemand te zijn. Het gaat om menselijk en persoonlijk contact voor een langere periode. Door het bieden van een luisterend oor, door aandacht te geven en activiteiten te ondernemen word je maatje van iemand.

Klantgericht en persoonlijk
Het platform wil de grote diversiteit van de zogenaamde maatjesprojecten in heldere taal uitleggen. Met een vernieuwende, klantgerichte aanpak communiceren de vrijwilligersorganisaties naar buiten toe. Geïnteresseerde potentiële vrijwilligers worden op basis van eigen interessegebieden, kwaliteiten en gewenste doelgroepen gekoppeld aan de voor hen passende organisaties van het platform. De gekozen organisaties nemen vervolgens zelf contact op met de vrijwilligers en dragen zorg voor een persoonlijke match, op basis van individuele wensen en ambities.

Ontwikkelingen in Den Haag
In 2014 waren ruim 2000 zorgvrijwilligers actief in den Haag die 8000 zorgvragers bereikten via 1-op-1 contact en groepsactiviteiten. Het aantal zorgvrijwilligers in Den Haag blijft stabiel. De verwachting is echter dat het aantal zorgvragers toeneemt door de zorgveranderingen van begin dit jaar. Een belangrijk uitgangspunt van het platform is dat veel mensen wel een bijdrage willen leveren, maar de mogelijkheden tot het verrichten van dit vrijwilligerswerk onvoldoende kennen. Met de website en campagne wil het platform hier duidelijkheid over verschaffen.

Zorgvrijwilligers aan het woord
Het platform heeft drie actieve zorgvrijwilligers en drie enthousiaste zorgvragers als ambassadeurs voor het platform ingezet. Onder de campagneslogan ‘Wat wordt joúw verhaal?’ vertellen deze bijzondere mensen hun eigen verhaal en ervaringen en zijn ze het sprekende voorbeeld voor de diversiteit aan projecten die Den Haag te bieden heeft.

< Terug naar nieuwsoverzicht