Over het platform

Het Platform Zorgvrijwilligers focust zich op een bijzondere tak binnen het gehele aanbod van vrijwilligerswerk in Den Haag. De zogenaamde zorgvrijwilligers in de informele zorg.  De ‘informele zorg’ is alles wat niet onder de zogenaamde ‘formele zorg’ valt. Bij informele zorg wordt gekeken wat familie, vrienden, buren, mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen betekenen voor iemand. Dus mensen die vrijwillig hulp leveren aan een ander. Vaak gaat het bij informele zorg om trajecten waarbij iemand voor een langdurige tijd hulp nodig heeft. De verbinding tussen informele en formele zorg is belangrijk, omdat iemand op deze manier zo optimaal mogelijk ondersteund wordt. 

Door alle wetswijzigingen zijn we steeds meer op elkaar aangewezen. Er zullen veel meer vrijwilligers nodig zijn, juist in de informele zorg. In 2009 hebben we als informele zorgorganisaties onze krachten gebundeld om het brede scala aan aanbod dat wij leveren goed zichtbaar te maken voor de stad en om elkaar te versterken. Maar zonder jou zijn we nergens. We hebben jou als zorgvrijwilliger nodig. Op dit Platform maken we duidelijk wat er allemaal te doen is in de informele zorg en we willen het jou makkelijker maken om een passend project te vinden.

In Den Haag zetten zo’n 2000 zorgvrijwilligers zich in bij de organisaties die zijn aangesloten bij het Platform Zorgvrijwilligers Den Haag. Met elkaar ondersteunen wij zo’n 8000 hulpvragers via 1-op-1 contact en groepsactiviteiten.

Het werk dat je kunt doen als zorgvrijwilliger is heel divers en breed. Iedereen kan zorgvrijwilliger worden, van 20-jarige student tot aan 70-plusser. Daarom kiezen we er op dit platform voor om te tutoyeren.


Doelstelling

We willen voor jou inzichtelijk maken wat jij allemaal binnen het vrijwilligerswerk in de zorg kunt doen. Daarnaast zijn voor ons de belangrijkste thema’s:

    • met elkaar aantonen dat de informele zorg een belangrijke maatschappelijke functie heeft;
    • samen met jou een antwoord geven op de groeiende maatschappelijke vraag naar informele zorg;
    • met elkaar de belangen van de informele zorg behartigen;
    • de kwaliteit van de informele zorg verbeteren door samen te werken, van elkaar te leren en inspiratie op te doen;
    • met elkaar vrijwilligersactiviteiten versterken en kennis uitwisseling op het gebied van werven, binden en behouden van vrijwilligers.
MEER
VRIJWILLIGERS
IN 2015

 

Partners

Voor meer informatie over de partners kun je met de muis over het logo scrollen.

Meer informatie over de organisaties
Bekijk het overzicht hier →

De Zonnebloem regio Den Haag
Jouw vrijwillige inzet maakt activiteiten mogelijk voor mensen die door fysieke beperkingen ernstig in hun mobiliteit worden beperkt en behoefte hebben aan betekenisvolle ontmoetingen

STEK – stichting voor kerk en stad
Met jouw vrijwillige inzet ondersteun je o.a. mensen in isolement en vervuilde situaties, mensen met schulden en slachtoffers van mensenhandel. STEK heeft maatjesprojecten en groepsactiviteiten

Humanitas Haagland
Je biedt ondersteuning aan gezinnen, jongeren en volwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben. Projecten: Home-Start voor gezinnen, Tandem-maatjes jeugd en volwassenen. Steun bij verlies en rouw volwassenen. Thuisadministratie volwassenen.

Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
Je biedt, naast de professionele hulpverlening, je tijd, aandacht en ondersteuning aan de terminaal zieke en hun naasten in de thuissituatie

Mara OPstap
OPstap is er om thuisloze jongeren te koppelen aan een maatje waarmee ze samen op stap kunnen. De activiteiten worden uitgevoerd door jonge vrijwilligers

Vriendendienst Den Haag
Vriendendienst zoekt maatjes voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Door gelijkwaardig contact en het samen doen van activiteiten, kan eenzaamheid worden doorbroken.

Stichting Mentorschap Haag en Rijn
Je ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie met het nemen van besluiten rond hun eigen verzorging en begeleiding

Straatconsulaat – de Achterban

Als vrijwilliger van Straat Consulaat sluit je aan bij De Achterban, die bestaat uit een jongeren- en een ouderenplatform. Onze vrijwilligers hebben ervaring met dakloosheid, thuisloosheid, middelengebruik of jeugdzorg en komen op voor de belangen van mensen met deze zelfde achtergrond.

 

Stichting Vitalis
Je schenkt aandacht en tijd aan kinderen die het moeilijk hebben. Vitalis koppelt kinderen tussen 5 en 18 jaar aan een volwassen maatje. Samen trekken zij er wekelijks op uit

Buddynetwerk
Jouw vrijwillige inzet als buddy biedt ondersteuning aan ernstig zieke en eenzame mensen, mensen met beginnende dementie en mantelzorgers

Best Buddies
Best Buddies biedt een vriendschapsprogramma aan voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, die één op één worden gekoppeld aan jou, studentvrijwilliger tussen de 16 en 35 jaar oud

Maatjesproject Vivaldi
Vivaldi brengt eenzame mensen in contact met vrijwilligers. Je biedt een luisterend oor en samen onderneem je gezellige activiteiten

Vrijwillige Thuishulp Den Haag
Je ondersteunt mensen met een beperking of hun huisgenoten door het geven van individuele aandacht en het bieden van hulp in de thuissituatie

Kompassie
Als vrijwilliger en ervaringsdeskundige help je graag en geduldig je lotgenoten met GGZ- ervaringen op de goede weg

Sensoor
Als vrijwilliger bij Sensoor ben jij een luisterend oor voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem en vertrouwelijk gesprek, telefonisch of per chat. Je helpt hen om zich staande te houden en weer grip te krijgen op hun leven.