OPstap Den Haag weer volop in beweging 09-05-2021

De maand april was een maand van verandering en nieuwe afspraken.
De afgelopen maand heeft OPstap Den Haag haar woensdagavond activiteit doorgezet op de Guntersteinweg, een locatie gehuurd van Middin, waar ruimte is voor zowel een activiteit binnen, als bij mooi weer, een heerlijke wandeling over het buitenterrein.
Doordat er door de Covid-maatregelen nog steeds geen activiteiten in Den Haag kunnen plaatsvinden, heeft OPstap de woensdagavond activiteit gecombineerd met eten. Iedere woensdagavond zijn de jongeren welkom voor een heerlijke gezamenlijke warme maaltijd waarna er een leuke activiteit plaatsvindt. De vrijwilligers van OPstap hebben samen het menu samengesteld en voor de jongeren gekookt.

Steeds meer jongeren weten OPstap (weer) te vinden en komen zelfs iets eerder en niet alleen voor de gezelligheid. Ze helpen mee met koken, de tafel dekken en natuurlijk ook voor een praatje met één van de vrijwilligers. Inmiddels zijn er verschillende maatjescontacten ontstaan en spreken vrijwilligers af met individuele jongeren buiten de woensdagavond activiteit om. De ene keer is dit fysiek, de andere keer via een online game platform.

Afgelopen maand is er o.a. gebingood waar leuke prijzen mee te winnen waren en hebben er 2 leuke (niet-in-de-)pub-quizzen plaatsgevonden. Eén quiz met meerdere thema’s en één gericht op muziek. De jongeren waren ontzettend fanatiek en deden hun uiterste best om te winnen!
Toen eenmaal op woensdag 28 april de avondklok niet meer gold, zijn de jongeren en vrijwilligers extra lang gebleven om de avond af te sluiten met een gezellig potje pesten.

Naast de activiteiten die op woensdagavond georganiseerd worden op de locatie Guntersteinweg, bezoeken de vrijwilligers van OPstap ook om de week een aantal opvang locaties. De vraag vanuit de meidenopvang is groot, omdat er veel meiden zijn die wel graag iets willen doen, maar het soms nog lastig vinden om erop uit te gaan. Voor die meiden komen onze vrijwilligers om de week op 2 locaties van het Leger des Heils. In de even weken bezoeken de vrijwilligers de Noordpolderkade, in de oneven weken de Pitrusvaart.
Ook wordt locatie Nieboerweg (voorheen Binckhorst) bezocht, maar helaas heerst daar Corona onder werknemers en deelnemers, waardoor ons laatste bezoek niet heeft kunnen plaatsvinden.

De lunch op maandagmiddag ligt sinds enkele weken stil, omdat er tot nu toe nog geen geschikte vervangende locatie is gevonden. Momenteel vinden er, met verschillende instanties en organisaties, gesprekken plaats en het ziet er naar uit dat de lunch vanaf eind mei weer plaats kan vinden.

Voor de maand mei staan er leuke, actieve en inspirerende activiteiten op het programma.
Houd de socials (Instagram: @maraopstapdenhaag en Facebook: @MaraOpstapDEnHaag) en de site van Mara www.maraprojecten.nl in de gaten voor meer informatie. Of bel/mail naar Linda Smits, 06 14 60 37 60 / linda@maraprojecten.nl

< Terug naar nieuwsoverzicht